იზოპროპანოლი

  • იზოპროპანოლი თხევადი

    იზოპროპანოლი თხევადი

    ● იზოპროპილის სპირტი არის უფერო გამჭვირვალე სითხე
    ● ხსნადი წყალში, ასევე იხსნება ორგანულ გამხსნელებში, როგორიცაა ალკოჰოლი, ეთერი, ბენზოლი, ქლოროფორმი და ა.შ.
    ● იზოპროპილის სპირტი ძირითადად გამოიყენება ფარმაცევტულ საწარმოებში, კოსმეტიკურ საშუალებებში, პლასტმასებში, სუნამოებში, საღებავებში და ა.შ.