ქსანთატი

 • სულფიდური მადნის ფლოტაციის შემგროვებელი ნატრიუმის იზოპროპილ ქსანტატი

  სულფიდური მადნის ფლოტაციის შემგროვებელი ნატრიუმის იზოპროპილ ქსანტატი

  ქსანთატის გამოგონებამ დიდად შეუწყო ხელი გამაძლიერებელი ტექნოლოგიის პროგრესს.

  ყველა სახის ქსანთატი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც კოლექციონერები ქაფის ფლოტაციისთვის და გამოყენებული რაოდენობით

  ეს სფერო ყველაზე დიდია.ეთილის ქსანტატი ჩვეულებრივ გამოიყენება ადვილად მცურავ სულფიდურ მადნებში.

  სასურველი ფლოტაცია;ეთილის ქსანტატის და ბუტილის (ან იზობუტილის) ერთობლივი გამოყენება

  ქსანტატი ჩვეულებრივ გამოიყენება პოლიმეტალური სულფიდური მადნის ფლოტაციისთვის.