Პროპილენგლიკოლი

 • Პროპილენგლიკოლი

  Პროპილენგლიკოლი

  ● პროპილენ გლიკოლი უფერო ბლანტი სტაბილური წყლის შთამნთქმელი სითხე
  ● CAS ნომერი: 57-55-6
  ● პროპილენგლიკოლის გამოყენება შესაძლებელია უჯერი პოლიესტერის ფისების ნედლეულად.
  ● პროპილენგლიკოლი არის ორგანული ნაერთი, რომელიც ერევა წყალთან, ეთანოლთან და ბევრ ორგანულ გამხსნელთან.