ეთანოლი

 • ეთილის სპირტი 75% 95% 96% 99.9% სამრეწველო კლასის

  ეთილის სპირტი 75% 95% 96% 99.9% სამრეწველო კლასის

  ● ეთანოლი არის ორგანული ნაერთი, რომელიც საყოველთაოდ ცნობილია ალკოჰოლის სახელით.
  ● გარეგნობა: უფერო გამჭვირვალე სითხე არომატული სუნით
  ● ქიმიური ფორმულა: C2H5OH
  ● CAS ნომერი: 64-17-5
  ● ხსნადობა: წყალთან შერევა, უმეტეს ორგანულ გამხსნელებთან, როგორიცაა ეთერი, ქლოროფორმი, გლიცეროლი, მეთანოლი
  ● ეთანოლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძმარმჟავას, ორგანული ნედლეულის, საკვებისა და სასმელების, არომატიზატორების, საღებავების, საავტომობილო საწვავის და ა.შ. დასამზადებლად. ეთანოლი 70%-დან 75%-მდე მოცულობითი ფრაქციისთვის ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც სადეზინფექციო საშუალება მედიცინაში.