შავი დაჭერის აგენტი

 • სამთო ქიმიური ფლოტაციის რეაგენტის შავი დაჭერის აგენტი

  სამთო ქიმიური ფლოტაციის რეაგენტის შავი დაჭერის აგენტი

  შავი დამჭერი აგენტი ფართოდ გამოიყენება სულფიდის ფლოტაციაში.იგი გამოიყენება 1925 წლიდან.

  მისი ქიმიური სახელია დიჰიდროკარბილ თიოფოსფატი.იგი იყოფა ორ კატეგორიად:

  დიალკილის დითიოფოსფატი და დიალკილის მონოთიოფოსფატი.სტაბილურია კარგი აქვს

  თვისებები და შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაბალ pH-ზე, სწრაფად დაშლის გარეშე.