ვიდეო

ქარხნის ვიდეო

სპილენძის სულფატის ქარხნის გამოფენა

ძმარმჟავას ქარხნის გამოფენა

საოფისე გარემოს ვიდეო

ადმინისტრაციული ტერიტორია

პროდუქტის ვიდეო

სპილენძის სულფატის პროდუქტის ჩვენება

ყინულის ძმარმჟავას პროდუქტის ჩვენება